Trefelling i Oslo

Vi utfører trefelling i Oslo. Vi er dedikert til å sikre både din trygghet og opprettholde den estetiske skjønnheten på din eiendom.

Vårt team har omfattende kunnskap og erfaring innen sikker fjerning av trær. Vi starter alltid med en grundig vurdering av trærnes helse og stabilitet.

Gjennom nøye inspeksjoner identifiserer vi trær som kan utgjøre en potensiell fare for folk og eiendom.

Når vi har utarbeidet en detaljert trefellingsplan, bruker vi avanserte teknikker og spesialisert utstyr for å sikre en trygg og kontrollert fjerning av trærne.

Enten det er klatring med tau eller bruk av kraner, tilpasser vi våre metoder etter trærnes størrelse og omgivelsene rundt dem.

Vår prioritet er alltid å unngå skader på folk og eiendom i en sikker, rask og problemfri prosess.

Ta kontakt med oss i dag for en grundig vurdering og profesjonell trefellingstjeneste..

Få GRATIS befaring nå!

*

Hvordan identifiserer man døende trær?

Døde greiner: Identifiser farlige trær ved å observere døde eller døende greiner, som utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko.

Blader og nåler: Se etter unormalt bladfall hos løvtrær eller nålefall hos bartrær, da dette kan indikere alvorlige helseproblemer.

Skader på bark: Vurder helsetilstanden til trær ved å se etter barkskader som sprekker, hull eller mangel på bark, som kan svekke treet.

Soppvekst: Oppdag helseproblemer gjennom synlig soppvekst på stammen eller rundt rotsystemet, som kan indikere råte eller sykdom.

Insektskader: Inspeksjon av trær for synlige tegn på insektskader, som hull, sagflis eller tilstedeværelse av insekter.

Skjevhet eller ujevn vekst: Vær oppmerksom på trær med skjevhet eller ujevn vekst, da dette kan tyde på strukturelle problemer eller dårlig rotstabilitet.

Rotproblemer: Sjekk for råteområder rundt roten eller redusert rotmasse, da dette kan påvirke stabiliteten til treet.

Dreneringsproblemer: Hindre helseproblemer ved å unngå stående vann rundt roten, som kan føre til rotråte.


Hvilken årstid passer det å felle trær?

Vekstsesongen: Mange eksperter anbefaler at trefelling utføres utenfor vekstsesongen. Dette betyr vanligvis høst eller vinter når trærne er i dvale. På denne tiden er det mindre aktivitet i treet, og det er lettere å arbeide uten å forstyrre eventuelle blader, blomster eller frukt.

Værforhold: Det er viktig å ta hensyn til værforholdene. Å jobbe i regntiden eller når det er glatt kan være farlig. På den annen side, hvis det er for tørt, kan det øke brannrisikoen. Velg derfor dager med moderat vær.

Lokale forskrifter: Sjekk lokale forskrifter og tillatelser for trefelling i området ditt. Noen steder kan ha spesifikke regler om når og hvordan trefelling kan utføres. Les mer lokale forskrifter i Oslo her.

Treets helse: Hvis treet er sykt eller døende, kan det være hensiktsmessig å felle det så snart som mulig, uavhengig av sesong. Syke trær utgjør en risiko for fall og kan være farlige.

Fugle- og dyreliv: Hvis det er fugler eller dyr som hekker i treet, er det best å vente til de har forlatt reiret før du utfører trefelling. Dette er ofte en hensynsfull tilnærming for å beskytte dyrelivet.


Hva er miljøvennlig trefelling?

Selektiv felling: Velge hvilke trær som skal fjernes basert på nødvendighet og helse, og prøve å bevare sunne trær og mangfoldet av planteliv.

Gjenplanting: Erstatte fjernede trær ved å plante nye trær av lignende eller passende arter. Dette bidrar til å opprettholde skogens økologiske balanse og bidrar til karbonbinding.

Profesjonell vurdering: Engasjere kvalifiserte fagfolk, for eksempel sertifiserte arborister eller skogforvaltere, for å vurdere trærnes tilstand og bestemme den mest hensiktsmessige handlingen.

Riktig fjerningsteknikk: Bruke riktig utstyr og teknikker for å felle trærne på en trygg måte, og minimere skader på omkringliggende vegetasjon og terreng.

Avfallshåndtering: Effektiv håndtering av trefallavfall, enten ved resirkulering, kompostering eller annen bortskaffelse som minimerer miljøpåvirkningen.

Respekt for lokale regelverk: Følge lokale lover og forskrifter knyttet til trefelling og miljøvern.


Hva koster det å felle et tre?

Svaret avhenger av treets størrelse, plassering, og eventuelle ekstra tjenester som bortkjøring av treavfall. Prisene kan variere, så det er best å få et prisoverslag fra en profesjonell trefeller.


Trenger man tillatelse for å felle trær i egen hage i Oslo?

I noen tilfeller ja. For trefelling i Oslo kan det være nødvendig med tillatelse fra kommunen, spesielt hvis treet står nær offentlig område eller er fredet. Det er lurt å sjekke med Oslo kommune for spesifikke regler. Les mer her.