Hvordan felle trær i 2024

Sist oppdatert: 02/2-2024

Introduksjon til trefelling

Har du et tre på eiendommen din som må felles? Dette kan være en utfordring hvis treet har vokst seg stort og er vanskelig å nå fra bakken.

Felling av trær kan også være farlig hvis du ikke har den nødvendige kunnskapen og utstyret for å gjøre det riktig.

For å unngå skade på deg selv eller eiendommen din, bør du vurdere å bruke styreskjæret for å kontrollere treets fallretning.

Vi er profesjonelle trefellere i oslo som kan hjelpe deg med å fjerne treets på en sikker måte uten skade å skade omgivelsene.

Vi vet akkurat hvordan man skal felle et tre slik at det faller i ønsket retning, og vi gjør alt vi kan for å unngå skader på personer og eiendom.

Hvis treet er styreskjæret, kan du stole på oss til å håndtere det på en trygg måte. Vi bruker skjære teknikker for å sikre at treet faller nøyaktig dit det skal.

Når du har behov for trefelling, tar vi oss av alt fra kvister til opprydding etter at treet er felt med vårt styreskjær og skåret teknikk.

Så hvis du ikke ønsker å felle treet selv eller ikke har mulighet til å gjøre det fra bakkenivå, kan du kontakte oss for profesjonell hjelp med å felle treet!

Viktigheten av trefelling: Sikkerhet og miljøhensyn

Trefelling er en viktig oppgave som krever hensyn til både sikkerhet og miljø. Det kan være fristende å utføre trefelling selv, spesielt hvis man har trær som står i veien eller som ser ut til å være i dårlig stand.

Men det er viktig å huske at trefelling kan være farlig og må håndteres på en forsvarlig måte for å unngå skåret eller styreskår.

Det anbefales derfor å få profesjonell hjelp til å utføre trefellingen og bruke riktig utstyr for å unngå styreskjæret.

Styreskår kan være farlige og må håndteres på en forsvarlig måte

En av de største risikoene ved trefelling er styreskår. Dette er når et tre faller uventet eller i feil retning, og kutter av deler av stammen eller greinene fra bakken underveis.

Skåret fra treet har potensial til å forårsake alvorlige skader eller død om man ikke tar nødvendige forholdsregler. Vi utfører trefelling med stor forsiktighet for å unngå slike farlige situasjoner.

For å unngå styreskår ved kapping av trær langs linjer, er det viktig å ha riktig utstyr og opplæring.

En motorsag med skarp kjede og riktig lengde på sverdet vil gjøre jobben med å kutte av trær langs linjer mye tryggere enn en gammel sag med sløvt kjede.

I tillegg bør man alltid bruke verneutstyr som hjelm, ørepropper, hansker og vernestøvler.

Riktig utstyr og opplæring for å utføre trefelling

Opplæring er også svært viktig når det kommer til trefelling. Selv om man har brukt en motorsag før, betyr ikke det nødvendigvis at man vet hvordan man skal håndtere den i ulike situasjoner.

En god opplæring vil lære deg hvordan du velger riktig sag, hvordan du kapper trærne på en trygg måte og hva du skal gjøre hvis noe går galt.

Det er også viktig å være klar over at trefelling langs linjer kan være farlig for omgivelsene. Hvis et tre faller feil vei, kan det skade strømlinjer, bygninger, biler eller mennesker som står i nærheten.

Derfor er det alltid best å la profesjonelle ta seg av trefellingen langs linjer hvis man ikke har erfaring eller opplæring på området.

Det er også viktig å lære om sikkerhetstiltak og hvordan du kan sette opp linjer for å sikre at trefellingen går så trygt som mulig.

Ved å ta hensyn til miljøet under trefelling, kan man redusere skade på naturen og bevare trærne i området

Miljøhensyn er også viktig når det kommer til trefelling. Trær er en viktig ressurs for både dyr og mennesker, og det er derfor viktig å ta vare på dem så godt vi kan.

En profesjonell trefeller vil kunne gi råd om hvilke trær som bør felles og hvilke som kan bevares. Det er også viktig å ta hensyn til linjer når man skal felle trær, for å unngå skade på strøm- eller telelinjer.

I tillegg kan man redusere skaden på naturen ved å sørge for at alt avfall blir fjernet fra området etter fellingen.

Dette inkluderer kvister, greiner og stammer som ikke blir brukt til ved eller annet formål.

Trefelling bør alltid utføres av profesjonelle

Det viktig å huske at trefelling er en oppgave som bør overlates til profesjonelle. De har både erfaring, opplæring og riktig utstyr for å utføre jobben på en trygg og ansvarlig måte.

Hvis du trenger hjelp med trefelling, kan du kontakte en lokal trefeller eller entreprenør som har erfaring med slike oppgaver.

De vil kunne gi deg råd om hva som bør gjøres, og hvordan det kan gjøres på en sikker og miljøvennlig måte.

Trinnvis veiledning for trefelling og beskjæring

Når det kommer til å felle et tre, er det viktig å ha en plan på plass. Det kan være farlig hvis man ikke vet hva man gjør, så her er en trinnvis veiledning for trefelling og beskjæring.

1. Planlegg fallretningen på forhånd

Før du begynner å sage, må du bestemme deg for hvilken retning treet skal falle. Dette vil avhenge av faktorer som vindretning, tilstedeværelse av andre trær eller hindringer i nærheten og terrenget rundt treet. Hvis du er usikker på hvilken retning treet skal falle, bør du kontakte en profesjonell.

2. Finn ut hvor hovedskåret skal være

Hovedskåret er det første kuttet som gjøres i treet og vil avgjøre fallretningen. Skjæret bør være på riktig side av treet i henhold til den planlagte fallretningen. Hvis skjæret er feil, kan det føre til at treet faller i en annen retning enn ønsket.

3. Bruk styreskjær for å kontrollere fallet

Etter at hovedskåret er laget, kan vi utfører bruk av et styreskjær for å hjelpe deg med å kontrollere fallet av treet. Styreskjæret lages ved å lage et snitt på motsatt side av hovedskåret og litt høyere opp på stammen, slik at det skal være lettere å styre fallet i ønsket retning.

4. Vær forsiktig hvis treet er nær strømledninger

Hvis treet du skal felle er i nærheten av strømledninger, må du være ekstra forsiktig. Kontakt alltid en profesjonell hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem. Hvis treet faller mot ledningene, kan det føre til farlige situasjoner.

5. Skjæret bør ikke være for dypt

Når du lager hovedskåret, må du sørge for at det ikke går for dypt på innsiden av treet. Hvis skjæret går for dypt på innsiden, kan det føre til at treet sprekker og faller i en annen retning enn ønsket.

6. Beskjæring av trær

Beskjæring av trær kan være nødvendig for å sikre sunn vekst og form. Det er viktig å beskjære på riktig tidspunkt og på riktig måte for å unngå skade på treet.

-Det skal vi påpeke at man aldri skal beskjære mer enn en fjerdedel av treets løvverk om gangen.

-Fjern døde eller syke grener først.

-Beskjær grener som krysser eller gnisser mot hverandre.
-Beskjær grenene på en slik måte at de vokser ut fra stammen med en liten vinkel.

Med disse tipsene og veiledningen vil du kunne felle et tre trygt og effektivt. Husk alltid å ta nødvendige sikkerhetstiltak når du jobber med trær, bruk verneutstyr og kontakt en profesjonell hvis du er usikker på hva du gjør.

Valg av sageteknikk og sikkerhetsforholdsregler

Når du skal utføre trefelling, er det viktig å velge riktig sageteknikk og ta nødvendige sikkerhetsforholdsregler for å unngå skader og øke effektiviteten på arbeidet. Her er noen tips til hvordan du kan gjøre dette.

Velge riktig sverd for motorsagen

Det første trinnet i valg av sageteknikk er å velge riktig sverd for motorsagen. Dette vil påvirke både sikkerheten og kvaliteten på trefellingen din. Sørg for at sverdet passer til størrelsen på treet du skal kutte, samt styrken til motorsagen din. Hvis sverdet er for kort eller svakt, kan det føre til fare for skade eller ineffektivitet.

Sett alltid på verneutstyr før du begynner å sage

Før du starter arbeidet med trefelling, må du sette på deg nødvendig verneutstyr som hjelm, hansker, vernestøvler og hørselsvern. Dette vil beskytte deg mot eventuelle skader som kan oppstå under arbeidet.

Måten du skjærer påvirker ikke bare sikkerheten, men også kvaliteten på trefellingen

Måten du skjærer påvirker ikke bare sikkerheten, men også kvaliteten på trefellingen din. Når du bruker motorsag, må du holde den stabil og kontrollert mens den går gjennom treverket. Unngå å bruke overdreven kraft når du sag, da dette kan føre til at sverdet setter seg fast eller at du mister kontrollen over motorsagen.

Når du skal sage et tre, må du også tenke på hvor det vil falle. Sørg for å ha en klar fluktvei og unngå områder der treet kan skade deg eller andre når det faller.

Oppsummering

Valg av riktig sageteknikk og sikkerhetsforholdsregler er avgjørende for å utføre trefelling på en trygg og effektiv måte. Sørg for å velge riktig sverd for motorsagen, sett alltid på verneutstyr før du begynner arbeidet, og sørg for å så på en stabil og kontrollert måte. Med disse tipsene vil du kunne utføre trefelling på en trygg og effektiv måte.

Pris på trefelling i oslo: Gratis befaring, fastpris eller timepris

Når du skal felle et tre, er det viktig å vite hva prisen vil være. Det finnes ulike måter å beregne prisen på, og i denne artikkelen vil vi se nærmere på de vanligste metodene.

Gratis befaring før prisfastsettelse

Før du kan få en pris for trefellingen må trefelleren først ta en befaring. Dette gjøres som regel gratis, og gir trefelleren muligheten til å vurdere arbeidet som skal utføres. Under befaringen vil trefelleren også kunne gi deg råd om hvordan jobben kan utføres på best mulig måte.

Fastpris gir forutsigbarhet

En fastpris innebærer at du betaler en avtalt sum for hele jobben. Dette kan være en god løsning hvis du ønsker forutsigbarhet på kostnadene ved trefellingen. Fordelen med fastpris er at du vet nøyaktig hvor mye jobben vil koste deg før den blir utført, uten å bli overrasket på prisen.

Det er imidlertid viktig å merke seg at fastpriser vanligvis baseres på antakelser om hvor lang tid jobben vil ta og hvilket utstyr som trengs. Hvis arbeidet tar lengre tid enn antatt eller hvis det viser seg at ekstra utstyr må brukes, kan prisen øke.

Timepris kan bli dyrere enn fastpris

En annen metode for å beregne prisen på trefelling er timepris. Dette innebærer at du betaler for antall timer trefelleren bruker på jobben. Timepris kan være en god løsning hvis arbeidet er lite og tar kort tid å fullføre.

Det er imidlertid viktig å merke seg at timepris kan bli dyrere på grunn av forlenget arbeidstid. I tillegg kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvor mye jobben vil koste før den blir utført på grunn av usikkerhet rundt tidsbruken.

Pris avhenger av treets størrelse og tilgjengelighet

Prisen på trefelling avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på treet og tilgjengeligheten til området der treet står. Jo større treet er, desto mer vil det vanligvis koste å felle det. Hvis treet står i et vanskelig tilgjengelig område, kan dette også øke prisen.

I tillegg kan andre faktorer som høyden på treet, om det er dødt eller levende, og om det har grener eller ikke, påvirke prisen.

Velg en pålitelig trefeller med konkurransedyktige priser

Når du skal velge en trefeller, bør du se etter noen som er pålitelige og har erfaring med lignende jobber. Det kan også være lurt å be om referanser fra tidligere kunder slik at vi kan være sikre på at vi velger den rette personen for jobben.

Når du skal velge en trefeller, bør du se etter noen som er pålitelige og har erfaring med lignende jobber. Det kan også være lurt å be om referanser fra tidligere kunder slik at vi kan være sikre på at vi velger den rette personen for jobben.

Oppsummert finnes det ulike måter å beregne prisen på trefelling, inkludert gratis befaring, fastpris og timepris. Prisen avhenger av flere faktorer, som størrelsen på treet og tilgjengeligheten til området der treet står. Når vi velger en trefeller, bør vi se etter noen som er pålitelige og har konkurransedyktige priser.


Krav om avstand i høyspennings- og lavspenningsnettet ved trefelling

Når det kommer til trefelling, er det viktig å være klar over kravene som gjelder for avstand til både høyspennings- og lavspenningsnettet. Dette er et tema som ikke skal undervurderes, da brudd på disse kravene kan føre til alvorlige ulykker og straffeforfølgelse.

Minimum 5 meters avstand til høyspenningsnettet ved trefelling

Dersom du planlegger å felle trær nær et høyspenningsnett, må du sørge for å holde minimum 5 meters avstand. Dette skyldes at høyspenning kan hoppe over luftgapet mellom ledningene og treet, noe som kan føre til farlige situasjoner. Det er derfor viktig å ta dette på alvor og respektere kravene om en sikker avstand.

Minimum 1 meters avstand til lavspenningsnettet ved trefelling

Også når det kommer på lavspenning, bør man være forsiktig når man skal felle trær i nærheten. Her er minimumskravet for avstanden satt til 1 meter. Selv om dette kanskje virker som en kortere avstand enn hva som kreves ved høyere spenninger, så kan også lavspenning være farlig dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene.

Trefelling i nærheten av strømledninger krever spesielle forholdsregler

Dersom du skal felle trær i nærheten av strømledninger, kreves det spesielle forholdsregler. Dette kan eksempelvis innebære bruk av isolerende verktøy, eller at man må skru av strømmen midlertidig mens arbeidet pågår. Det er viktig å være klar over at trefelling i nærheten av strømledninger kan være farlig og potensielt dødelig.

Konsekvensene ved brudd på kravene om avstand ved trefelling

Som nevnt tidligere, kan brudd på kravene om avstand ved trefelling føre til alvorlige ulykker og straffeforfølgelse. Dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene og respekterer de fastsatte kravene, risikerer man ikke bare egen sikkerhet, men også andres. Det er derfor svært viktig å ta ansvar og sørge for at man følger reglene som gjelder.

Når det kommer til trefelling i nærheten av høyspennings- og lavspenningsnett, er det viktig å ha kunnskap om hvilke krav som gjelder for avstanden. Ved å holde seg innenfor disse kravene, reduserer man risikoen for farlige situasjoner betraktelig. Husk derfor alltid å ta nødvendige forholdsregler når du skal felle trær i nærheten av elektriske ledninger.

Konklusjon: Trefelling er viktig for sikkerheten og estetikken i hagen eller skogen

Trefelling kan være en farlig jobb hvis det ikke utføres riktig. Det er derfor viktig å ansette profesjonelle trefellere som tar hensyn til både sikkerhet og miljøhensyn. Ved å fjerne døde eller farlige trær, kan man unngå at de faller ned og skader mennesker eller eiendom.

En trinnvis veiledning for trefelling og beskjæring kan hjelpe deg med å forstå prosessen bedre og gi deg noen tips om hvordan du kan gjøre det på en trygg måte. Det er også viktig å velge riktig sageteknikk og ta nødvendige sikkerhetsforholdsregler når du utfører arbeidet selv.

Prisen på trefelling varierer avhengig av flere faktorer, inkludert størrelsen på treet, vanskelighetsgraden, tilgjengeligheten og hvor mye arbeid som kreves. Mange selskaper tilbyr gratis befaring før de gir en fastpris eller timepris for jobben. Vi anbefaler å benytte deg av denne muligheten for å få en nøyaktig prisestimat.

Det er også viktig å huske på kravene til avstand i høyspennings- og lavspenningsnettet ved trefelling. Dette kan være farlig hvis man ikke følger reglene.

For å oppsummere, er trefelling avgjørende for både sikkerhet og estetikk i hagen eller skogen din. Enten du velger å gjøre det selv eller ansetter profesjonelle, bør vi alltid ta hensyn til sikkerheten og miljøhensynene. Så, ikke nøl med å kontakte oss for å få hjelp med trefellingen din.

Få GRATIS Befaring Nå

*