Når kan man felle trær?

Sist oppdatert: 02/2-2024

Når kan man felle trær? - Trefeller1 Oslo

Intro

Når det kommer til felling av trær, er timing alt. Å forstå de sesongmessige betraktningene kan være avgjørende for å sikre en vellykket og trygg trehugging. Her ser vi nærmere på de ulike sesongene og hvordan de påvirker fellingen av trær.

Vår og Sommer

Våren og sommeren anses ofte som de beste tidspunktene for å felle trær av flere grunner. For det første er jorden vanligvis fuktig etter vinteren, noe som gjør det lettere å grave opp røttene. Trærne har også sine mest aktive vekstperioder om våren og sommeren, noe som betyr at de har mer energi og ressurser tilgjengelig for helbredelse etter felling (Hvis man vil bevare stubben etter fellingen).

En annen fordel med å felle trær om våren eller sommeren er at løvet er på trærne. Dette kan gjøre det lettere å identifisere sykdommer eller skader på treet, og det kan også bidra til å beskytte omkringliggende planter og strukturer ved å absorbere noe av støvet og rusk som kan oppstå under fellingen.

Høst

Fordelen med høstfelling er at løvet begynner å falle, noe som kan gjøre det enklere å se strukturen på treet og dets omgivelser. Dette kan være spesielt nyttig hvis treet har mistet løvverket på grunn av sykdom eller skade.

Imidlertid er en av ulempene med å felle trær om høsten det faktum at jorden begynner å bli kaldere, noe som kan gjøre det vanskeligere å grave opp røttene. I tillegg kan været bli ustabilt, med risiko for kraftig vind og regn som kan gjøre fellingen farlig eller upraktisk.

Vinter

Vinteren er generelt sett den vanskeligste tiden å felle trær på grunn av kulde, snø og is. Imidlertid er det noen situasjoner der vinterfelling kan være nødvendig eller til og med foretrukket. For eksempel kan trær som utgjør en umiddelbar fare for strukturer eller sikkerheten til personer, måtte felles umiddelbart, uavhengig av årstid.

En fordel med vinterfelling er at løvverket er borte, noe som kan gjøre det lettere å se treet og dets omgivelser tydelig. I tillegg er trærnes metabolisme lavere om vinteren, noe som betyr at det er mindre sjanse for blødning eller utslipp etter felling.

Konklusjon

Først og fremst er det superviktig å felle et tre med en gang hvis det kan skade personer eller eienedom. Ellers kan man felle trær når som helst på året. Såklart kan været bli et hinder. Ha også i baktanke at det fort kan bli travelt å få tak i en trefeller i de beste årstidene.

Få en GRATIS Befaring i Oslo nå!

*